Hotel Lodge Mbwela ikle inzo ya banzenza (Hôtel) bau kee bokela « Hotel Lodge Mwela » sambu na kusungimina (en souvenir) bwala (village) zina (nom)
MBWELA ikele na na nzila ya Kinshasa – Matadi, kizwunga na Secteur Kisantu, na ilometbakono.’res 11O (nkama mosi na kumi) katuka Kinsa ti Matadi na Province ya Bakongo (Bas-Congo).

Bantu ya nkaka kumake ntete na bwala MWELA na mvula 1983 (mvwula funda mosi nkama nana ye tatu)
Na 1987 (funa mosi nkama ivwa kumi nana ye nswabwadi), bau kotisa nsinga ya mwinda ya ngolo kiteso ya 6 kilometre mpi na ngolo (volts 15.000 funda kumi na tanu volts) ye.
Na 1991, bau kukuna banti ya mangoustagniers 1600 (funda mosi sambanukumi) Sambnu banti yina kupesaka mbuma ya ntete ya titeso ya kufwana na mwvula 001(funda zole na mosi) yantika.
Na 2002 (funda zole na zole) ; bau yantika kunga nzo ya madia ya ya ntete kati banzo 9 (ivwa) bau fwtele kutunga na ntangu yina;
2011 (funda zol kumi na mosi, mfumu ya bikanda (ambasadeur) Ghonda bakaka na maboko na yandi mosi bisalu ya kulanda mpe kumanisa bisalu ya kutomisa bisalu ya INZO YA BANZENZA Mwela Hotel Logde.

BISALU (PROJET YA YIMPA) YA MBWELA LODGE.

Ngindu ya bantu ya impa na bisalu ya Mbwela ikele mpila mosi na mabanza ya mbuta muntu Honorable Ghonda na kutomisa economie nzila mosi na mambu ya kutadila ntambwisi ya banzenza ndjunga-ndjunga na Region ya Bakongo kisika wapi Mbuta Ghonda kubutamaka.

Na yawu (c’est pourquoi) lukanau ya bantu ya impa ikelekupesa luzingu ya mawete (doux séjour) mpi luzitu (respectueux) na munzenza yonso ata vandila bilumbu na Mwela Izo ya Banzenza MBWELA LODGE;

diaka kupesa munu yina bifululu ya mavimpi ye kuvunda ya kieleka.

Na mpila yina, bantu ya impa na bisalu na bisalu ya Mwela Lodge kee zola kutunga ba inzo ya kuala ya nkaka na kati ya kimvuka ya Mbwela bau zola kupesa mabaza ya mbote na bisalu yina a impa;

Na yau, bau kee pesa mfunu mingi na kulonguka diaka na « expérience professionnelle na ba ntwadisi yonso ya bisalu ya impa na kimvwaka ya Hotel Mbwela Lodge.

Nuka nsuka na bisal ya yimpa, Inzo mos ive ya Banzenza na ndunga ata luta Mwela lodge na mambu ya kusansa mabundu mpi na kuyamba banzenza na kati ya Region ya Bakongo.