Hotel Lodge Mbwela ikele na na nzila ya Kinshasa – Matadi, kizwunga na Secteur Kisantu, na ilometbakono.’res 11O (nkama mosi na kumi) katuka Kinsa ti Matadi na Province ya Bakongo (Bas-Congo).

Na mpila yina, bantu ya impa na bisalu na bisalu ya Mbwela Lodge kee zola kutunga ba inzo ya kuala ya nkaka na kati ya kimvuka ya Mbwela bau zola kupesa mabaza ya mbote na bisalu yina a impa;

Na yau, bau kee pesa mfunu mingi na kulonguka diaka na « expérience professionnelle na ba ntwadisi yonso ya bisalu ya impa na kimvwaka ya Hotel Mbwela Lodge.